Automatikus vízminőség vizsgáló távfelügyeleti rendszer - AVITÁR

A Combit Zrt. irányításával, az Aquacontrol Kft., az Ökoret Kft., a Pannon Egyetem és az ME AFKI közös fejlesztéseként létrehozott automatikus online vízminőség vizsgáló és monitorozó rendszer a vízkezelési technológiák ellenőrzésére és a felszíni vizek minőségének a monitorozására készült.

A rendszer alapja egy miniatűr robot mechanika, amely csőkapcsolatok és mágnesszelepek nélkül biztosítja az analízisek automatikus végrehajtását. A folyadékok adagolása egyetlen perisztaltikus pumpával történik. A folyadékok felszívását és adagolását száloptikás fotoszenzor ellenőrzi. A reagens adagolás közvetlenül a reagens tároló edényekből történik. Az innovatív robotadagolási technika lehetővé teszi az összes folyadék (minták, reagensek, hígítóvíz, standard) keresztszennyezés-mentes adagolását egy multifunkciós pipettával, amely adagoló pipettaként, fűtött/termosztált reakció térként és száloptikás fotométer cellaként egyaránt szolgál. A rendszer holttérfogatokat nem tartalmaz, rendkívül kis mennyiségű térfogatok adagolása lehetséges. Az RWA Muliparameter Analyser on-line, 11 csatornás analizátor az ammónia, nitrát, ortofoszfát fotometriás és TOC roncsolásos módszer szekvenciális mérésének elvégzésére alkalmas.

A kifejlesztett rendszer programozható időintervallumban képes felszíni vizekből mintavételezést végezni, az analízálni, a mért adatokat gyűjteni, feldolgozni és rádiós kommunikációs rendszeren keresztül továbbítani a felhasználó számára.

A konténerben elhelyezett, felügyeletnélküli, önállóan feladatot végző mérőrendszer a devecseri vörösiszap ömlési katasztrófát követően a Marcal folyón "teljesített szolgálatot" így a fejlesztést követően a legkritikusabb feltételek mellett bizonyított.

K+F feladatok


Komplex hidrátgátló rendszer kialakítása

Nyomáskiegyenlítéses elven működő permeaméter

Savazó permeaméter

Kőzetmagok vizsgálatára alkalmas MicroCT berendezés

Földgáz kénhidrogén tartalmának csökkenését modellező laboratóriumi berend.

Kőzetmagok számítógépes tomográfiás vizsgálata - CT vizsgálat

Kőzetmagok gammasugárzását mérő berendezés
- Gammalog

PVT rendszer és nagynyomású viszkoziméter

Automatikus vízminőség vizsgáló távfelügyeleti rendszer - AVITÁR

A szőregi gáztároló online szimulációjának megvalósítása

Szuperkritikus CO2 viszkozitás növelésének modellezése

Propán-bután gáztároló online modellen alapuló kimelegítése

Konténeres hidrát vizsgáló állomás fejlesztése

Termelési technológiák energiaigényének kielégítése új módszerekkel