Kőzetmagok gammasugárzását mérő berendezés - GammaLog

A mobil gamma-log (MGL-01F) berendezés fúrt kőzetmagok természetes gamma-sugárzásának meghatározására, továbbá a beérkező részecskék energiaspektrumának illetve a kálium (K), thórium (Th), uránium/rádium (U) elemekhez tartozó spektrális összetevők meghatározására szolgál.

A mért adatok feldolgozása révén a geológiai jellemzők meghatározásán túl kutatási és termelési feladatok (a magveszteségek helyének meghatározására, a fúrt kőzetmag és a kút gamma-log adatainak összehasonlítására, termelési paraméterek meghatározására, stb.) is elvégezhetők a berendezéssel.

A berendezés mobil, könnyen összeszerelhető, használata egyszerű. Maga a mérés a teljesen automatikus. A mérendő magminták a váz középső ólomtartójába helyezendők. A kocsi a bele épített, ólommal árnyékolt szcintillációs detektort mozgatja, az előre beállított mérési paramétereknek, mint távolság-felbontás és mérési időközök megfelelően.

Az MGL-01F berendezés 4 fő egységből áll, ahogy ez az ábrán látható. A sínrendszer funkciója a kőzetmag pozícióban tartása a detektort hordozó kocsihoz képest, illetve a kocsi sima futásának biztosítása.

A zöld színnel jelölt elem a detektort hordozó kocsi. Ennek a feladata a detektor pozícionálása a kőzetmagok fölött a mérési paramétereknek megfelelően.

Az energialánc feladata a kocsi mozgatásához és s detektor működéséhez szükséges energia mozgó kocsira való eljuttatása illetve a detektor adatainak PC-re való eljuttatása illetve a PC és a kocsi közti kapcsolat biztosítása.

A berendezés része a vezérlő, adatgyűjtő, feldolgozó szerepet ellátó személyi számítógép.

K+F feladatok


Komplex hidrátgátló rendszer kialakítása

Nyomáskiegyenlítéses elven működő permeaméter

Savazó permeaméter

Kőzetmagok vizsgálatára alkalmas MicroCT berendezés

Földgáz kénhidrogén tartalmának csökkenését modellező laboratóriumi berend.

Kőzetmagok számítógépes tomográfiás vizsgálata - CT vizsgálat

Kőzetmagok gammasugárzását mérő berendezés
- Gammalog

PVT rendszer és nagynyomású viszkoziméter

Automatikus vízminőség vizsgáló távfelügyeleti rendszer - AVITÁR

A szőregi gáztároló online szimulációjának megvalósítása

Szuperkritikus CO2 viszkozitás növelésének modellezése

Propán-bután gáztároló online modellen alapuló kimelegítése

Konténeres hidrát vizsgáló állomás fejlesztése

Termelési technológiák energiaigényének kielégítése új módszerekkel