Komplex hidrátgátló rendszer kialakítása

A SCADA Kft. által elnyert GOP pályázat keretében lehetőség nyílt a K+F feladatoknak szélesebb körű kiterjesztése, vagyis ipari megoldások létrehozása. Ennek a projektnek a fő célkitűzése, hogy olyan vizsgálati módszerek, megoldások, demonstrációs rendszerek készüljenek el, amelyek alapján a következő években a legújabb technológiát alkalmazva hatékony hidrát-gátlást lehet megvalósítani. A pályázat részfeladatai közé tartozik az inhibitor vizsgálat, az adagolók bevizsgálása, az új adagolók fejlesztése, az mérő és informatikai rendszer fejlesztése és az adatok magas színvonalú szolgáltatása.

A gázhidrát kialakulását, illetve a kialakult hidrát kristályok agglomerációját megakadályozó megoldásokat nevezzük hidrátgátló technikának, vagy másképpen elterjedt néven hidrát inhibitálásnak. A leggyakrabban, és a legrégebben alkalmazott megoldás a termodinamikus gátlási módszer, amely rendszerint metanol és glikol együttes adagolását jelenti. A metanolos hidrát gátlás kétségtelenül a legelterjedtebb megoldás, de a metanol árának viszonylag magas szintje, a metanol visszanyerésére szolgáló metanol regenerálás költségessége, és nem utolsó sorban a környezeti hatások miatt indultak meg azok a kutatások, amelyek a kis mennyiségben adagolt és lehetőség szerint környezetbarát, vagyis könnyen lebomló vegyszerek alkalmazását tűzte mi célul.

A kis mennyiségű és lebomló vegyszer adagolásából fakadóan a metanol regeneráló helyett már nem szükséges a készítmény visszanyerésére szolgáló technológia létrehozása, vagyis meg kell valósítani a kútkörzetbe telepített, stand alone típusú adagoló rendszereket. Ezek a rendszerek akkor látják el jó a feladatukat, ha folyamatos működéssel képesek üzembiztosan adagolni, és a felhasználó számára mindenkor biztosítják a berendezés működéséről az információt. Az is természetes, hogy ezeket a rendszereket úgy kell megvalósítani, hogy a készítményadagolás mellett a kútkörzeti feladatok ellátására is alkalmasak legyenek.

K+F feladatok


Komplex hidrátgátló rendszer kialakítása

Nyomáskiegyenlítéses elven működő permeaméter

Savazó permeaméter

Kőzetmagok vizsgálatára alkalmas MicroCT berendezés

Földgáz kénhidrogén tartalmának csökkenését modellező laboratóriumi berend.

Kőzetmagok számítógépes tomográfiás vizsgálata - CT vizsgálat

Kőzetmagok gammasugárzását mérő berendezés
- Gammalog

PVT rendszer és nagynyomású viszkoziméter

Automatikus vízminőség vizsgáló távfelügyeleti rendszer - AVITÁR

A szőregi gáztároló online szimulációjának megvalósítása

Szuperkritikus CO2 viszkozitás növelésének modellezése

Propán-bután gáztároló online modellen alapuló kimelegítése

Konténeres hidrát vizsgáló állomás fejlesztése

Termelési technológiák energiaigényének kielégítése új módszerekkel