Propán-bután gáztároló online modellen alapuló kimelegítése

A MOL Nyrt. Szeged-Algyőn lévő 30.000 m3-es, T-101 jelű atmoszférikus pb tartály leürítésének kivitelezéséhez szükséges volt egy olyan matematikai modell felállítása, amely a tartály geometriai, hőtechnikai, technológiai és a közvetlen környezeti változóinak figyelembe vételével képes előrejelzést adni arra vonatkozóan, hogy a leürítés során hogyan fog változni a tartály hőmérséklete, és várhatóan hogyan fog csökkeni a tartály szintje. A gáztárolási technológiát, a leürítés lehetőségeit, a rendelkezésre álló műszeres hátteret (DeltaV folyamatirányítási rendszer a szükséges távadókkal) és nem utolsó sorban a szigetelési állapot több mint tíz éves monitorozása során nyert tapasztalatot felhasználva készült el a tartály leürítésének, illetve felmelegítésének modellje MathCad környezetben. A modellalkotás során meghatározásra kerültek azok a változók, amelyeknek a mérésével és a felállított modellbe való betáplálásával következtetni lehet a tartály pb mentesítéséhez szükséges napok számára.

A tartály kimelegítése a számolt 34 nap helyett a valóságban 36 napig tartott, vagyis a modell által számított időtartam pontossága az elvárt értéknek kiválóan megfelelt.

K+F feladatok


Komplex hidrátgátló rendszer kialakítása

Nyomáskiegyenlítéses elven működő permeaméter

Savazó permeaméter

Kőzetmagok vizsgálatára alkalmas MicroCT berendezés

Földgáz kénhidrogén tartalmának csökkenését modellező laboratóriumi berend.

Kőzetmagok számítógépes tomográfiás vizsgálata - CT vizsgálat

Kőzetmagok gammasugárzását mérő berendezés
- Gammalog

PVT rendszer és nagynyomású viszkoziméter

Automatikus vízminőség vizsgáló távfelügyeleti rendszer - AVITÁR

A szőregi gáztároló online szimulációjának megvalósítása

Szuperkritikus CO2 viszkozitás növelésének modellezése

Propán-bután gáztároló online modellen alapuló kimelegítése

Konténeres hidrát vizsgáló állomás fejlesztése

Termelési technológiák energiaigényének kielégítése új módszerekkel