Szuperkritikus CO2 viszkozitás növelésének modellezése

A mérőrendszer a szuperkritikus állapotú CO2 fázisviszonyainak, a CO2 és a különböző polimerek elegyedésének a meghatározására, a szuperkritikus CO2viszkozitásának és a kiszorítási folyamatoknak a vizsgálatára alkalmas.

A CO2 gáz elegyedésére, és a kőzetmagokon történő viszkozitás vizsgálatoknak az elvégzésére a fejlesztés első fázisában olyan cellát alakítottunk ki, amelynek látóterében, a teljes hosszban megfigyelhetőek a cella belsejében végbemenő fázisváltozások.

A teljes rendszer, a különböző mérések miatt nem egyetlen összefüggő mérőrendszerként került összeállításra, mert a különböző mérések miatt más és más be és kimeneti csatlakozások szükségesek. A gyors és hatékony mérések elvégzése érdekében moduláris kialakítású mérőrendszer készült el, amelynek egységei a különböző összeállításoknak megfelelően kapcsolhatók össze.

A berendezés egységei a következők:

  • CO2 nyomásfokozó és adagoló egység
  • Köpenynyomás szabályozó egység
  • Végnyomás szabályozó egység
  • CO2 elegyedés vizsgáló cella
  • CO2 viszkozitás mérő cella
  • Kiszorítási vizsgálatokra alkalmas cella
  • Termosztátok
  • Számítógépes mérő és adatgyűjtő egység

K+F feladatok


Komplex hidrátgátló rendszer kialakítása

Nyomáskiegyenlítéses elven működő permeaméter

Savazó permeaméter

Kőzetmagok vizsgálatára alkalmas MicroCT berendezés

Földgáz kénhidrogén tartalmának csökkenését modellező laboratóriumi berend.

Kőzetmagok számítógépes tomográfiás vizsgálata - CT vizsgálat

Kőzetmagok gammasugárzását mérő berendezés
- Gammalog

PVT rendszer és nagynyomású viszkoziméter

Automatikus vízminőség vizsgáló távfelügyeleti rendszer - AVITÁR

A szőregi gáztároló online szimulációjának megvalósítása

Szuperkritikus CO2 viszkozitás növelésének modellezése

Propán-bután gáztároló online modellen alapuló kimelegítése

Konténeres hidrát vizsgáló állomás fejlesztése

Termelési technológiák energiaigényének kielégítése új módszerekkel