Termelési technológiák energiaigényének kielégítése új módszerekkel

Az ME AFKI Műszerfejlesztési és Informatikai Osztály és a MOL Nyrt. KTD munkatársai által végzett "Termelési technológiák energiaigényének kielégítése új módszerekkel" című K+F feladaton belül egy irodalmi összeállításban bemutattuk az energiához kapcsolódó területek hátterét, a legfontosabb intézkedéseket, annak érdekében, hogy az ezt követően elvégzett felmérés alapján javaslatot tegyünk a KTD területére az energia hatékonyabb felhasználásra, esetenként megújuló energiák bevezetésére úgy, hogy a környezeti terhelés lehetőség szerint csökkenjen.

Az összeállítás a fentiek alapján a következő területekkel foglalkozik:

 • Globális energiapolitika
 • A jelenlegi energiahordozók jellemzése
 • EU irányelvek
 • Magyarországi helyzetismertetés
 • MOL helyzet
 • A megújuló energiák jellemzése
 • Az energiafelhasználás hatékonyságának növelését biztosító háttér

A felmérés célja volt a MOL Nyrt. KTD munkatársai által kijelölt négy termelési területen végzett technológiai és energetikai felmérés eredményeinek bemutatása. A helyszíni bejárás, az elkészített riportok eredményeinek értékelése után, irodalmi elemzési adatokra támaszkodva javaslatot tettünk a vizsgált területek alternatív energiahasznosítási lehetőségeire, különös tekintettel a megújuló és új energiaforrások alkalmazására.

A kiválasztott termelési területek és telephelytípusok:

 • Kiskunhalasi termelés
 • Kiskunhalas Főgyűjtő
 • Algyői termelés - SZT-1 tankállomás
 • Kelet– magyarországi termelés - Endrőd
 • Nyugat - magyarországi termelés - Sávoly DKT-1 gyűjtőállomás

Az egyes üzemegységek tárgyalása egységes struktúra szerint kerül bemutatásra. Első lépésben bemutattuk a termelési egységet, rövid leírást adunk a technológia felépítéséről. Ezt követően részletezzük az üzemegység energiaellátásában fontos szerepet játszó energiaforrásokat: villamos energia betáplálás és átalakítás (transzformátorok), technológiai és kommunális fűtési rendszer, technológiai és kommunális vízellátás.

Kitértünk a fő energiafogyasztói csoportokra, üzemi létesítményekre, berendezésekre. Ezek tárgyalásakor bemutattuk az időközben - energiatakarékossági, korszerűsítési, stb. célból - elvégzett berendezés cseréket, felújítási műveleteket (kazánok, gázmotorok, térvilágítás, egyéb villamos fogyasztók, stb.).

A megvizsgált energiaszolgáltató és átalakító pontok, fogyasztói berendezések esetében mérlegeltük azokat a lehetőségeket, amelyek energiatakarékosság szempontjából jelentős javulást eredményezhetnek ezek további működtetése során.

A fentieken túl hulladékgazdálkodási kérdések kapcsán kitértünk a veszélyes anyagok, veszélyes hulladékok, gázok (CO2, NOx, SOx) kibocsátására, kezelésére, környezetvédelmi feladatok ismertetésére.

Az energia felhasználás racionalizálása, az energia rendszer korszerűsítése kapcsán külön fejezetben foglalkoztunk az energiatakarékosság és az energiastratégia kérdéseivel, a megújuló energiák hasznosítási lehetőségeivel és az egyes üzemekben folytatott gyakorlatával.


Az egyes témaköröknél javaslatot tettünk az energiafelhasználás racionalizálásának lehetőségére, alternatív energiahordozó bevonásának lehetőségére.

 

K+F feladatok


Komplex hidrátgátló rendszer kialakítása

Nyomáskiegyenlítéses elven működő permeaméter

Savazó permeaméter

Kőzetmagok vizsgálatára alkalmas MicroCT berendezés

Földgáz kénhidrogén tartalmának csökkenését modellező laboratóriumi berend.

Kőzetmagok számítógépes tomográfiás vizsgálata - CT vizsgálat

Kőzetmagok gammasugárzását mérő berendezés
- Gammalog

PVT rendszer és nagynyomású viszkoziméter

Automatikus vízminőség vizsgáló távfelügyeleti rendszer - AVITÁR

A szőregi gáztároló online szimulációjának megvalósítása

Szuperkritikus CO2 viszkozitás növelésének modellezése

Propán-bután gáztároló online modellen alapuló kimelegítése

Konténeres hidrát vizsgáló állomás fejlesztése

Termelési technológiák energiaigényének kielégítése új módszerekkel