Alkalmazott kutatás, fejlesztés

Műszer és mérőrendszer fejlesztés

Az intézetben folyó kutatási és fejlesztési feladatok viszonylag nagyszámú, speciális eszköz, műszer és esetenként egyedi mérőrendszer használatát igénylik. Ezen eszközök és berendezések megtervezése, létrehozása és megvalósítása az osztály kiemelt feladatai közé tartozik.

Az intézet tevékenysége jelentős mértékben kapcsolódik az olaj- és gáziparhoz, ezért az osztályon folyó kutatási és fejlesztési munka eredményeként sok olyan műszer készült és került kereskedelmi forgalomba, melyeket elsősorban szénhidrogén-ipari laboratóriumokban használnak.

Készült kísérleti berendezés az izotópos kutatások számára is ugyanúgy, mint élelmiszeripari minősítéseket végző laboratóriumok részére. Fejlesztett és szállított az osztály berendezést Lengyelországba, Németországba, Ausztriába, Irakba és Indiába. Az osztály munkatársai rezervoármechanikai és bányászati kémiai mérésekhez szükséges eszközök - mérőcellák, kőzetmag befogók, nagynyomású pumpák, stb. - kifejlesztése mellett egyedi méréstechnikai eszközöket és rendszereket készítenek.

A műszerfejlesztések másik területe az ipari folyamatirányításhoz kapcsolódik, ahol egyedi mérőeszközök tervezése és gyártása mellett az elmúlt években több, az olaj- és gáziparban eddig nem használt mérőeszköz és mérőrendszer használhatóságát vizsgálták az osztály munkatársai.

Ipari információs rendszerek fejlesztése

Az ipari folyamatirányításban végzett fejlesztési tevékenység az elmúlt években új területekkel szélesedett, amelyek a számítógépes rendszerek általános elterjedésének köszönhetően alapjában véve ipari informatikai rendszerek fejlesztését jelentette.

A digitális kommunikációs rendszerek ipari alkalmazása területén az elmúlt években a folyamatirányítási hierarchia legkülönbözőbb területeire készültek új megoldások, kerültek kifejlesztésre új rendszerek. Az osztály feladatai közül a legjelentősebb ipari informatikai fejlesztések közül PLC-s, SCADA és DCS folyamatirányító rendszerek működtetésére és újszerű alkalmazására készített megoldások, összehasonlító elemzések és a különböző rendszerek fejlesztése emelhető ki.

Alapkutatás

Az osztály munkatársai az intézeti feladatokhoz kapcsolódó területeken folytatnak alapkutatási kutatási tevékenységet és jelenleg a következő projektekben vesznek részt:

  • A szénhidrogén termelésben alkalmazott felszín alatti és felszíni technológiák, valamint a vegyipari gyártási eljárások mérési, irányítási és informatikai rendszerének fejlesztése és üzemeltetése.
  • Nagy nyomáson és hőmérsékleten lejátszódó fizikai és kémiai folyamatok kutatására alkalmas egyedi mérőeszközök, műszerek és berendezések tervezése, gyártása és üzemeltetése.

Oktatás

Egyetemi szintű graduális és posztgraduális képzés

Az osztály munkatársai részmunkaidős egyetemi oktatóként és meghívott előadóként több évtizede vesznek részt a Miskolci Egyetem graduális és posztgraduális programjaiban, a magyar és a külföldi hallgatók képzésében.

Az osztályon dolgozó szakemberek a következő tantárgyak oktatását végzik:

  • Intelligens érzékelők
  • Automatizálás
  • Mikroelektronika
  • Operációs rendszerek
  • Számítógép rendszerek
  • Szoftverfejlesztés

Ipari Kommunikációs Oktató Laboratórium - IKKOL

Az osztály munkatársai az elmúlt években több olyan feladatot végeztek, melyek során ipari kommunikációs rendszerek használatára, fejlesztésére és betanítására volt szükség. A tapasztalatok szerint a szakmai ismeretek az új rendszerekről hiányosak, vagy nem párosulnak megfelelő gyakorlati háttérrel. A gyártó cégek hasonló gondokkal küszködnek, hiszen az üzemekben a fogadókészség hiánya a beruházások minőségének színvonalát rontja le és az oktatás határidejét növeli meg jelentősen.

A felismert jelenségek alapján a Műszerfejlesztési és Informatikai Osztály kezdeményezte egy olyan Ipari Kommunikációs Oktató Laboratórium létrehozását, mely ezeknek a hiányosságoknak a kiküszöbölésére szolgál. A laboratórium 2000 januárjától működik. Az osztály munkatársai a laboratóriumban főleg felnőttképzés keretében terepi eszközökről, felső szintű irányítási rendszerekről és főleg ipari kommunikációról tartanak képzést elsősorban hazai szakemberek részére. A Foundation Fieldbus kommunikáció oktatását auditált formában, a világszervezet által minősített laboratóriumként 17 ország szakemberei számára végezzük.

Publikációk

A publikációk listája

Az intézet fennállása során a jelenlegi és egykori munkatársak alkotókedvének köszönhetően több száz publikáció látott napvilágot a legkülönfélébb formákban. A formai szempontokat figyelembe véve ez a töménytelen mennyiségű alkotás a következő kategóriákba csoportosítható:

A szerzők listája

A publikációs lista megtekintése után álljon itt mindazoknak a személyek neveinek a felsorolására - a kategóriákra való tekintet nélkül - akik részt vettek ennek a töménytelen információmennyiségnek a létrehozásában:

Bagdi Gyula
Bakóczy János
Balla László
Basoni Ibrahim
Bauer Károly
Bukta Bertalan
Csengő Péter
Egri László
Felián Borbála
Greutter Antal
Gulyás János
Gyulay Zoltán
Hartnerné-Sass Zsuzsanna
Hoványi Katalin
Jónap Károly
Kissné-Gáspár Mária
Lakatos István
Lakatosné-Szabó Julianna
Lakatos János
Lővei János
Milley Gyula
Milleyné-Tóth Jolán
Mosonyi Zoltán
Mőrk Péter
Munka Margit
Pernyeszi Tímea
Straub Kornél
Subert József
Szabó Miklós
Szopkó Szilárd
Szűcs Péter
Tóth János
Tóth József
Wagner Ottó
Zoltán Győző

K+F feladatok

A Műszerfejlesztési és Informatikai Osztály az elmúlt három évtizedben számos K+F feladatott oldott meg. Ezek között a munkák között voltak az osztály profiljába jól beleilleszkedő laboratóriumi, vagy éppen mobil műszerfejlesztési feladatok, laboratóriumi mérési, modellezési, vagy tesztelési feladatok és akadtak az ipari folyamatirányítás területéhez kapcsolódó munkák, vagy újdonságszámba menő módszerekre épülő alkalmazások is..

A következőkben felsorolt K+F feladatok egy része a speciális, általában különleges igényeket kielégítő berendezések és eszközök elkészítésére, másrészt valamilyen rendszerint az ipar által igényelt feladatok modellezésén alapuló megldására irányult. A felsorolt projektek az elmúlt években kerültek végrehajtásra.


Komplex hidrátgátló rendszer kialakítása

Nyomáskiegyenlítéses elven működő permeaméter

Savazó permeaméter

Kőzetmagok vizsgálatára alkalmas MicroCT berendezés

Földgáz kénhidrogén tartalmának csökkenését modellező laboratóriumi berend.

Kőzetmagok számítógépes tomográfiás vizsgálata - CT vizsgálat

Kőzetmagok gammasugárzását mérő berendezés
- Gammalog

PVT rendszer és nagynyomású viszkoziméter

Automatikus vízminőség vizsgáló távfelügyeleti rendszer - AVITÁR

A szőregi gáztároló online szimulációjának megvalósítása

Szuperkritikus CO2 viszkozitás növelésének modellezése

Propán-bután gáztároló online modellen alapuló kimelegítése

Konténeres hidrát vizsgáló állomás fejlesztése

Termelési technológiák energiaigényének kielégítése új módszerekkel